Evalueringsresultater

Evalueringsresultater - kursisttilfredshed på KCV


Herunder får du overblikket over kursisternes
evalueringer af Kursuscentret Campus Vejles
uddannelser for 1. og 2. halvår 2016:

 

 Svarene er samlet fra hjemmesiden viskvalitet.dk

639Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.
 
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej
Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6 638 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(1)1%(5)0%(3)1%(5)2%(14)4%(28)8%(51)21%(136)32%(206)30%(189) 
 8,7 638 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)1%(5)0%(0)1%(4)2%(15)2%(12)8%(52)22%(140)32%(202)33%(208) 
 8,9 635 Undervisningen var godt planlagt 0%(1)0%(0)0%(0)0%(2)1%(8)1%(9)3%(16)6%(41)15%(96)31%(200)41%(262) 
 9,2 634 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(2)1%(7)2%(14)3%(18)14%(87)29%(185)51%(321) 
 8,8 632 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(2)0%(0)0%(1)0%(3)0%(1)2%(11)3%(21)9%(55)16%(101)27%(170)42%(267) 
 8,3 639 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(4)1%(6)1%(6)1%(5)1%(9)6%(36)5%(29)10%(63)21%(133)19%(120)36%(228) 
 6,4 9 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(kun til ledige)
11%(1)00%(0)00%(0)0%(0)0%(0)67%(6)22%(2)0%(0)0 
 8,3 625 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (kun  beskæftigede) 1%(8)2%(14)1%(6)0%(2)1%(4)8%(51)3%(17)7%(42)17%(108)20%(125)40%(248) 
 7,0 625 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (kun beskæftigede) 4%(23)3%(20)2%(11)4%(24)1%(8)14%(85)7%(42)11%(71)18%(112)20%(125)17%(104) 

 

Kursuscentrets resultater for deltagerne – tidligere år (klik på årene): 

Hele året 2016

Hele året 2015

Hele året 2014

Hele året 2013

Hele året 2012

Hele året 2011

Gennemførselsprocenten er på 99% og beståelsesprocenten er på 98%. Gennemførselsprocenten er det samlede antal kursister, der gennemfører med eller uden bevis i forhold til det samlede antal påbegyndte kursister.