Specielt for ledige

Er du ledig og på dagpenge kan et seks ugers jobrettet uddannelse være vejen til at komme i arbejde. Kurscentret Campus Vejle tilbyder en lang række kurser og uddannelsesforløb som jobrettet uddannelse. Målet er at give dig de kompetencer, du mangler i forhold til et bestemt job. 

Som ledig skal du vælge kurser og uddannelsesforløb hos Kursuscentret Campus Vejle, når du vil:

 • sikre dig manglende kompetencer rettet mod et bestemt job eller branche
 • styrke din jobsøgningsprofil
 • udbygge din faglige værktøjskasse
 • have kvalifikationerne til at skifte branche 

Ofte stillede spørgsmål om jobrettet uddannelse
Er du ledig og har ret til dagpenge, har du mulighed for at deltage i jobrettet uddannelse.

Du har ret til jobrettet uddannelse, hvis:

 • Du er ledig og ufaglært
 • Du er ledig og faglært
 • Du er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Hvornår kan jeg komme på 6 ugers jobrettet uddannelse?
Du er berettiget til at komme på 6 ugers jobrettet uddannelse allerede fra første ledighedsdag.

Hvilke kurser kan jeg vælge?
Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en såkaldt ”positivliste” over kurser og kursusforløb, som du kan vælge fra, når du søger jobrettet uddannelse.

Positivlisten kan indeholde:

 • Udvalgte AMU-kurser
 • Kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen
 • Udvalgte kurser på akademiniveau 
   

Hvor finder jeg den fulde positivliste over jobrettede kurser?

star.dk/da/Om-STAR/Nyt-fra-STAR/Nyheder/2016/04/Ny-positivliste-for-seks-ugers-jobrettet-uddannelse.aspx

Hvor finder jeg Kursuscentrets liste over kurser, som står på positivlisten?

Se positivlisten

Hvornår skal de 6 ugers jobrettet uddannelse senest være afsluttet?
Er du fyldt 25 år:
De 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed.

Er du under 25 år:
De 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. 

Tilmelding til Jobrettet uddannelse
Du vælger som udgangspunkt selv kurset eller uddannelse ud fra positivlisten, men du skal aftale med dit jobcenter, at du deltager i en jobrettet uddannelse i dit ledighedsforløb.
Det er jobcentret, der betaler din kursusafgift under jobrettet uddannelse. 

Når aftalen med jobcentret er på plads, skal du udfylde skemaet AR237, som er i forlængelse af tilmeldingsblanketten.
 
Når du har udfyldt skemaet sendes det til Kursuscentret. Vi attesterer skemaet og sender det til din a-kasse. Din a-kasse skal herefter godkende kurset eller forløbet, inden du begynder på kurset.

Hvis det kursusforløb, der kan skaffe dig jobmuligheder, overskrider en varighed på 6 uger, kan dit jobcenter eventuelt tilbyde dig den resterende del af forløbet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For mere information skal du kontakte dit lokale jobcenter.